Güneş Pili Nedir ?

GÜNEŞ PİLİ NEDİR ?

Yarı iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılanma,  saf yarı-iletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. Elde edilen yarı-iletkenin n ya da p tipi olması katkı maddesine bağlıdır.
Yarı iletken olarak çok kristalli silisyum kullanılır. P ve n tipi yarı-iletkenler bir araya gelmeden  önce her iki madde de elektriksel bakımdan nötrdür ve elektrik akımı oluşturmaz. PN eklem oluştuğunda, n tipindeki çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar, p tipine doğru akım oluştururlar. Bu olay her iki tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam eder ve elektrik akımı oluşur.
Yarı-iletken eklemin güneş pili olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltanik dönüşümün sağlanması gerekir. Bu dönüşüm iki aşamada olur. İlk olarak eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-hol çiftleri oluşturulur. İkinci olarak ise, elektron-hol çiftleri bölgedeki elektrik alan yardımıyla birbirinden ayrılır.


KULLANIM ALANLARI

 • Bina içi ve dışı aydınlatmaları

 • Ev aydınlatması

 • TV ve Buzdolabı beslemeleri

 • Park bahçe ve yol aydınlatmaları

 • Fabrika ve ev cephe aydınlatmaları

 • Reklam panolarının aydınlatılması

 • Orman gözetleme kuleleri

 • GSM Baz istasyonları

 • Deprem ve hava gözlem istasyonları

 • Su kuyuları

 • Karayolları ikaz tabelaları


NELERE DİKKAT ETMELİ  ?

- Güneş pilinin konumu ( Montaj alanı )
- Pilin kalitesi
- Işığın panele vurduğu açı ( 90<    )
- Coğrafi konum


AVANTAJLARI

- Sürekli ve kesintisiz elektrik
- Voltaj dalgalanması olmayan kaliteli enerji
- Sonsuz kullanım ( İlk üretilen güneş pili hala kullanılmaktadır.)
- Bakım maliyeti yoktur.


GEREKLİ MALZEMELER

- Güneş paneli
- Şarj regülatörü
- Akü
- Sigorta
- İnvertör ( 12 V DC voltajı 220 V AC’ye çevirmek için )
Bu sayfa 15978 defa görüntülenmiş.